MeerRadio
Kruisweg 1061
2131 CT Hoofddorp
T. 023-5555900
Hier adverteren?
Nu op MeerRadio:
Meer in de Middag | 12:00 - 18:00
Share |

Content about Windenergievereniging Meerwind

maart 31, 2018

De Windenergievereniging Meerwind heeft eigen windturbines langs de A4 ter hoogte van Burgerveen staan. Deze coöperatie houdt op 12 april om 20.00 uur een openbare informatieavond over windenergie.......

De Windenergievereniging Meerwind heeft eigen windturbines langs de A4 ter hoogte van Burgerveen staan.

Deze coöperatie houdt op 12 april om 20.00 uur een openbare informatieavond over windenergie.

In het bijzonder gaat het over de maatregelen om het opwekken en het verbruik van stroom in evenwicht te brengen.

Daarnaast is er aandacht voor de klimaatveranderingen in relatie tot het windklimaat.

De openbare bijeenkomst is in zalencentrum Het trefpunt aan de Hoofdweg 1318 in Nieuw-Vennep.

maart 25, 2017

Na een opbrengst van 9 miljoen kWh in 2015, zakte de stroomproductie van de windtribunes het afgelopen jaar naar 6,7 miljoen kWh......

HOOFDDORP – Windenergievereniging Meerwind heeft een slecht jaar achter de rug.

Na een opbrengst van 9 miljoen kWh in 2015, zakte de stroomproductie van de windtribunes het afgelopen jaar naar 6,7 miljoen kWh.

Gevoegd bij een huidige lage energieprijs zit er over het jaar 2016 geen winst in voor de Haarlemmermeerse coöperatieve windenergievereniging.

augustus 23, 2016

Windenergievereniging Meerwind heeft dit jaar voor het eerst een sponsoractie georganiseerd onder de naam "Wind in de Rug".......

WETERINGBRUG - Windenergievereniging Meerwind heeft dit jaar voor het eerst een sponsoractie georganiseerd onder de naam "Wind in de Rug".

Meerwind geeft bij deze actie 10.000 Euro aan duurzame initiatieven in de Haarlemmermeer om zo de opbrengst van de windmolens te delen met de regio.

De actie is inmiddels afgelopen en vrijdag 26 augustus is de officiële overhandiging van de prijzen aan de winnaars.

Deze overhandiging vindt om 11.00 uur plaats bij windmolen "De Pionier" in Weteringbrug.

april 8, 2014

Op de algemene ledenvergadering van woensdag 9 april 2014 zal worden teruggekeken op het 25 jarig bestaan van Meerwind. Verder zal het afgelopen Meerwindjaar de revue passeren, waarbij de diverse commissies verslag doen over hun werkzaamheden.....

HAARLEMMERMEER – Op de algemene ledenvergadering van woensdag 9 april 2014 zal worden teruggekeken op het 25 jarig bestaan van Meerwind.

Verder zal het afgelopen Meerwindjaar de revue passeren, waarbij de diverse commissies verslag doen over hun werkzaamheden.

Na het besloten deel voor de leden van Meerwind zal een openbaar lezingenprogramma gegeven worden voor genodigden en overige belangstellenden.

Ook zullen leerlingen van het Herbert Vissercollege de uitslag presenteren van een grootschalig onderzoek naar draagkracht voor windenergie in de regio.

april 2, 2014

Meerwind houdt woensdag 9 april een informatieavond over windenergie in Het Trefpunt in Nieuw-Vennep.....

NIEUW-VENNEP – Meerwind houdt woensdag 9 april een informatieavond over windenergie in Het Trefpunt in Nieuw-Vennep.

VWO-leerlingen van het Herbert Vissers College hebben een enquête gehouden naar de beleving, motivatie en opvattingen van burgers in Nieuw-Vennep, Abbenes en Weteringbrug over windmolens en windenergie.

Het resultaat van deze enquête wordt die avond bekendgemaakt.

Naast windenergie wordt ook over toepassing van zonnepanelen besproken en het grootschalig gebruik van zonne-energie.

oktober 1, 2013

Twee nieuwe windturbines, die Windenergievereniging Meerwind langs de A4 heeft laten bouwen, zijn gereed. De nieuwe windturbine in Nieuwe Wetering werd zaterdag 28 september feestelijk in gebruik genomen.....
 

HAARLEMMERMEER - Twee nieuwe windturbines, die Windenergievereniging Meerwind langs de A4 heeft laten bouwen, zijn gereed.
De nieuwe windturbine in Nieuwe Wetering werd zaterdag 28 september feestelijk in gebruik genomen.
Het bestuur van Meerwind had een prijsvraag uitgeschreven om een passende naam te bedenken. Het werd: De Pionier.
Winnaar Roel Slomp, ontving, naast felicitaties, een grote foto van de nieuwe turbines in het fraaie polderlandschap.