MeerRadio
Kruisweg 1061
2131 CT Hoofddorp
T. 023-5555900
Hier adverteren?
Nu op MeerRadio:
MeerRadio Nacht | 00:00 - 06:00
Share |

Content about Gemeente Haarlemmermeer

juli 10, 2018

De Ambulancezorg in de regio Kennemerland en Haarlemmermeer is de snelste van Nederland. Dat blijkt uit cijfers van het ‘Sectorkompas Ambulancezorg 2017’......

De Ambulancezorg in de regio Kennemerland en Haarlemmermeer is de snelste van Nederland. Dat blijkt uit cijfers van het ‘Sectorkompas Ambulancezorg 2017’.

De Regionale Ambulance Voorziening Kennemerland (RAV) scoort goed op de responstijd. Dat is de tijd vanaf het moment dat de centralist bij de meldkamer de telefoon opneemt totdat de ambulance bij de patiënt arriveert.

In spoedgevallen zijn de ambulances van RAV Kennemerland gemiddeld binnen 8:43 minuten bij de patiënt.

juli 7, 2018

Starters die hun eerste huis willen kopen, maar niet genoeg hypotheek krijgen, kunnen bij de gemeente in aanmerking komen voor een starterslening van maximaal € 40.000......

Starters die hun eerste huis willen kopen, maar niet genoeg hypotheek krijgen, kunnen bij de gemeente in aanmerking komen voor een starterslening van maximaal € 40.000.

In de huidige woningmarkt moet er snel worden geschakeld, daarom kan in de nieuwe situatie de lening aangevraagd worden via een webformulier op de site van Haarlemmermeer.

De afwikkeling wordt snel afgerond door een digitaal bericht in de persoonlijke berichtenbox van mijnoverheid.nl
 

juli 7, 2018

De wachtlijst voor een sociale huurwoning is in de regio opgelopen tot minimaal 10 jaar. Voor alle partijen in de gemeenteraad is dit onacceptabel.....

De wachtlijst voor een sociale huurwoning is in de regio opgelopen tot minimaal 10 jaar. Voor alle partijen in de gemeenteraad is dit onacceptabel.

Oplossingen die werden aangedragen zijn: bouwen, scheef wonen aanpakken en bouwen in de duurdere segmenten voor een betere doorstroming.

Wethouder Tom Horn gaf aan dat er in Haarlemmermeer de komende jaren duizenden woningen gebouwd zullen worden door projectontwikkelaars, maar ook door de corporaties Ymere en Eigen Haard.

juli 6, 2018

De gemeente Haarlemmermeer werkt niet mee aan de start van een islamitische basisschool, omdat er geen behoefte aan zou zijn.....

HAARLEMMERMEER - De gemeente Haarlemmermeer werkt niet mee aan de start van een islamitische basisschool, omdat er geen behoefte aan zou zijn.
Stichting El Amal diende een verzoek om medewerking in. Omdat er in Haarlemmermeer geen islamitische school is, werd een vergelijking gemaakt met Gouda. Op basis daarvan verwacht El Amal in 2019 al 907 leerlingen te hebben op een school.

juli 5, 2018

LTO Noord, de dorpsraad, omliggende landbouwbedrijven en bewonersvereniging van Nieuw-Vennep maken zich grote zorgen over de komst van vervuilde grond naar het recreatiegebied Park 21........

NIEUW-VENNEP - LTO Noord, de dorpsraad, omliggende landbouwbedrijven en bewonersvereniging van Nieuw-Vennep maken zich grote zorgen over de komst van vervuilde grond naar het recreatiegebied Park 21. De zorgen zijn onder meer dat de giftige stoffen in het grondwater en vervolgens in de voedselketen terechtkomen. Omdat de gemeente zelf onvoldoende grond heeft voor de geplande recreatieve heuvels van vier meter hoog, is het plan om daarvoor licht verontreinigde grond uit Amsterdam te gebruiken.

juli 4, 2018

Woensdag 11 juli rond 11 uur bezoekt locoburgemeester Ap Reinders het echtpaar Klaas Johannes en Willy Walst-Venema om het te feliciteren met zijn 60-jarig huwelijksjubileum.........

VIJFHUIZEN - Woensdag 11 juli rond 11 uur bezoekt locoburgemeester Ap Reinders het echtpaar Klaas Johannes en Willy Walst-Venema om het te feliciteren met zijn 60-jarig huwelijksjubileum. Beide echtelieden zijn 82 jaar, komen uit Amsterdam en hebben elkaar leren kennen op het werk in het confectieatelier van ome Piet. De heer Walst was daar perser en mevrouw coupeuse. Vroeger had het echtpaar een winkel in elektrische apparatuur, verlichting en installatiematerialen, die momenteel door de zoon is overgenomen.

juli 3, 2018

Tien studenten van het WerkLeerbedrijf Haarlemmermeer ontvingen maandag in Verpleeghuis Bornholm in Hoofddorp hun MBO1 diploma.....

HOOFDDORP - Tien studenten van het WerkLeerbedrijf Haarlemmermeer ontvingen maandag in Verpleeghuis Bornholm in Hoofddorp hun MBO1 diploma. Vijf van hen gaan in september door naar niveau 2, de andere vijf deelnemers worden vanuit het project aan een baan geholpen.

WijkLeerbedrijf Haarlemmermeer huist in verpleeghuis Bornholm, dat onderdeel is van Amstelring. De andere samenwerkingspartners zijn MeerWaarde Welzijn, Pract’S oefentherapie, gemeente Haarlemmermeer, ROC Nova College en Calibris Advies.

juni 30, 2018

Op 5 juli 2018 gaat de website van de Participatieraad Haarlemmermeer live......

Op 5 juli 2018 gaat de website van de Participatieraad Haarlemmermeer live.

In het bijzijn van de wethouders Ap Reinders van Sociale Zaken, Ondernemerschap en Arbeidsmarktbeleid en Tom Horn van Zorg, Welzijn en Wonen lanceert voorzitter George Hille officieel de website van de Participatieraad Haarlemmermeer.

Met een druk op de knop zal de voorzitter de website laten verschijnen op het grote scherm in het raadhuis in Hoofddorp.
 

juni 28, 2018

Zaterdag 30 juni om elf uur bezoekt locoburgemeester Adam Elzakalai mevrouw Filius-van Dasselaar om haar te feliciteren met haar 100e verjaardag.........

NIEUW-VENNEP - Zaterdag 30 juni om elf uur bezoekt locoburgemeester Adam Elzakalai mevrouw Filius-van Dasselaar om haar te feliciteren met haar 100e verjaardag. Mevrouw is dan precies 100 jaar geleden in Haarlemmermeer geboren. In haar jeugd woonde zij in Hoofddorp, daarna in Oude Meer. Haar man had een kwekerij, na zijn overlijden 35 jaar geleden is zij naar Rijsenhout verhuisd. Zij heeft één dochter, drie kleindochters en twee achterkleinkinderen. Mevrouw Filius houdt enorm van zingen, ze heeft altijd in een koor gezongen.

juni 27, 2018

De grond die gemeente Haarlemmermeer, TenneT en Liander voor ogen hadden om een groot transformatorstation te bouwen, lijkt niet het juiste bestemmingsplan te hebben.....

RIJSENHOUT - De grond die gemeente Haarlemmermeer, TenneT en Liander voor ogen hadden om een groot transformatorstation te bouwen, lijkt niet het juiste bestemmingsplan te hebben.
Dat blijkt uit een brief van de gemeente aan energieleveranciers TenneT en Liander.
In de brief, die op de website van Tennet is te lezen, laat de gemeente weten dat de voorkeurslocatie 2A bestemd is voor glastuinbouw en dus niet voor een dergelijk transformatorstation.

juni 23, 2018

De gemeenteraad heeft ingestemd met aantal opkomstbevorderende acties voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 november 2018.....

De gemeenteraad heeft ingestemd met aantal opkomstbevorderende acties voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 november 2018.

Zo zullen er digitale stemhulpen als Stemwijzer en Kieskompas voor Haarlemmermeer worden ontwikkeld.

Verder komt er een nachtelijk stembureau, bijvoorbeeld in Podium Duycker in Hoofddorp, een mobiel stembureau voor middelbare scholieren en een live internetuitzending op de verkiezingsavond met een slotdebat.

juni 22, 2018

Bewoners van de Fanny Blankers-Koenlaan in Hoofddorp willen dat de gemeente het rondzwervend huisvuil aanpakt.....

HOOFDDORP - Bewoners van de Fanny Blankers-Koenlaan willen dat de gemeente het rondzwervend huisvuil aanpakt. Zij zijn de stankoverlast, afval dat de tuinen inwaait en vooral de muizen zat.

Omdat de containers vaak vol zitten, wordt het afval vaak ernaast gedumpt, met alle gevolgen van dien. Hoewel zij daarvan dagelijks melding doen bij de gemeente, lijkt niets te veranderen.

juni 22, 2018

Op 5 juli zal de gemeenteraad praten over de vergunning voor een tankstation met duurzame en fossiele brandstoffen aan de snelweg A4........

Op 5 juli zal de gemeenteraad praten over de vergunning voor een tankstation met duurzame en fossiele brandstoffen aan de snelweg A4.

Namens 5 tankstationseigenaren in Haarlemmermeer werd bij de gemeenteraad ingesproken. Zij vinden dat een vergunning tegen de afspraken is, die in het verleden zijn gemaakt tussen de eigenaren van pompstations en de gemeente.

De gemeente geeft aan dat de gemeenteraad in 2013 heeft ingestemd met een wijziging in het beleid in een nota over commerciële voorzieningen, waarmee eerdere afspraken niet meer gelden.

juni 21, 2018

De gemeente heeft naar aanleiding van de bijna-verdrinkingen in de Toolenburgplas aan de gemeenteraad laten weten extra maatregelen te willen nemen om verdrinkingen te voorkomen......

De gemeente heeft naar aanleiding van de bijna-verdrinkingen in de Toolenburgplas aan de gemeenteraad laten weten extra maatregelen te willen nemen om verdrinkingen te voorkomen. Zo worden er meer reddingsmiddelen langs de strandjes geplaatst, staan er meer waarschuwingsbordjes en toezichthouders kunnen een cursus reddend zwemmen volgen. Verder wordt er gerichte informatie gegeven aan vluchtelingen met een niet-westerse achtergrond en aan vooral Poolse migranten. Dat zijn bij uitstek de groepen die doorgaans niet goed kunnen zwemmen en vaker verdrinken.

juni 15, 2018

Het VVD-raadslid Beryl van Straten heeft vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over dreigend ruimtegebrek bij de internationale school voor primair onderwijs in Hoofddorp.....

Het VVD-raadslid Beryl van Straten heeft vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over dreigend ruimtegebrek bij de internationale school voor primair onderwijs in Hoofddorp.

Zij vraagt welke maatregelen de wethouder gaat nemen om het ruimtegebrek te voorkomen.

Verder heeft zij aandacht gevraagd voor het bericht dat de internationale school voor voorgezet onderwijs in Haarlem ook ruimtegebrek heeft en ziet ze graag dat de wethouder contact legt met die school over een gezamenlijke aanpak.
 

juni 14, 2018

Gemeente Haarlemmermeer heeft het financiële jaar 2017 afgesloten met een positief saldo van 7 miljoen euro.......

Gemeente Haarlemmermeer heeft het financiële jaar 2017 afgesloten met een positief saldo van 7 miljoen euro.

Dit positieve resultaat wordt vooral veroorzaakt door verplicht toepassen van boekhoudregels van de rijksoverheid voor grondtransacties.

Wethouder Reneman gaf tijdens een persbijeenkomst aan dat hij niet gelukkig is met deze verplichting, omdat Haarlemmermeer de resultaten van grondtransacties pas wil nemen als alles is gerealiseerd.

juni 14, 2018

Het college van B&W van Haarlemmermeer heeft besloten een markant kunstwerk van de kunstenaar Tom Claassen in Park 21 te plaatsen......

Het college van B&W van Haarlemmermeer heeft besloten een markant kunstwerk van de kunstenaar Tom Claassen in Park 21 te plaatsen, waarbij het college zich heeft laten adviseren door een deskundigencommissie.

Het 23 meter hoge kunstwerk dat “Ida” gaat heten, naar een boerderij die in die omgeving stond, is natuurlijk vanuit het park toegankelijk, maar het zal ook vanuit vliegtuigen te zien zijn.

juni 9, 2018

Hoogheemraadschap van Rijnland heeft gewerkt aan renovatie en nieuwbouw van zuiveringen en rioolgemalen in en om Haarlemmermeer.......

Hoogheemraadschap van Rijnland heeft gewerkt aan renovatie en nieuwbouw van zuiveringen en rioolgemalen in en om Haarlemmermeer.

Verouderde zuiveringsinstallaties zijn gesloten en daarmee is de verwerking van afvalwater in de gemeente klaar voor de toekomst.

Het project Optimalisering Persleiding Afvalwatersysteem Haarlemmermeer omvat kilometers aanleg van nieuwe persleidingen die het afvalwater op efficiënte manier van huishoudens en bedrijven naar de zuivering in Zwaanshoek vervoeren.

Bron: Hoogheemraadschap van Rijnland
 

juni 9, 2018

De gewone en reuzenberenklauw zijn weer gesignaleerd in Haarlemmermeer. De brandharen en het sap van de planten kunnen irritatie, en in combinatie met zonneschijn, flinke brandblaren veroorzaken.....

De gewone en reuzenberenklauw zijn weer gesignaleerd in Haarlemmermeer. De brandharen en het sap van de planten kunnen irritatie, en in combinatie met zonneschijn, flinke brandblaren veroorzaken.

Vanaf juli bloeit de metershoge berenklauw die te herkennen is aan z’n enorme bladeren van meer dan een meter lang. Het is van belang de reuzenberenklauw vóór de bloei te verwijderen, om verspreiding tegen te gaan.

De gemeente adviseert bij verwijdering beschermende kleding te dragen en de plant af te voeren in de groenafvalbak.

juni 8, 2018

Bij GroenLinks Haarlemmermeer is de vacante plaats in de gemeenteraadsfractie ingenomen door Piet Schouten......

Bij GroenLinks Haarlemmermeer is de vacante plaats in de gemeenteraadsfractie ingenomen door Piet Schouten.

De plaats kwam vrij omdat raadslid Nicole Mulder van GroenLinks wethouder is geworden in de gemeente Heemstede.

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 7 juni 2018 roemde burgemeester Hoes de bevlogenheid van Mulder in de afgelopen 8 jaar.

Piet Schouten is geen onbekende in de raad. Hij was deze raadsperiode fractie-assistent en was ook door ziektevervanging al een tijdje vervangend gemeenteraadslid voor Els Berk.
 

juni 6, 2018

De gemeenteraad Haarlemmermeer vergadert weer op donderdag 7 juni om 17.00 uur in het raadhuis.....

De gemeenteraad Haarlemmermeer vergadert weer op donderdag 7 juni om 17.00 uur in het raadhuis.

Op de agenda staan onder andere het vragenuurtje, ook voor inwoners, Gebiedsontwikkeling Badhoevedorp, Meerjarenbegroting Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, Onteigeningsplan panden Concourslaan en het bestemmingsplan Tudorpark.

Op de stemmingenlijst staan onder andere de parkeerverordening en het onteigeningsplan van de panden Concourslaan.

De vergadering start om 17.00 uur en is te volgen via een livestream op gemeenteraad.haarlemmermeer.nl
 

juni 5, 2018

D66 vraagt in een brief aan het college van B&W aandacht voor voldoende gratis drinkwater tijdens evenementen in Haarlemmermeer......

D66 vraagt in een brief aan het college van B&W aandacht voor voldoende gratis drinkwater tijdens evenementen in Haarlemmermeer.

Volgens de democraten kan het niet zo zijn, dat festivalbezoekers bij hoge temperaturen en zomerse omstandigheden een duur flesje water moeten kopen, mede omdat er onvoldoende of geen gratis water tappunten aanwezig zijn.

Het drinken van kraanwater is gezond, goedkoop en milieuvriendelijk, zegt de partij in een toelichting op haar vragen.

juni 5, 2018

De gemeenteraden van Haarlemmerliede en Spaarnwoude en Haarlemmermeer fietsen samen op zaterdag 23 juni naar en door Zwanenburg, Halfweg, Spaarndam en Spaarnwoude.......

De gemeenteraden van Haarlemmerliede en Spaarnwoude en Haarlemmermeer fietsen samen op zaterdag 23 juni naar en door Zwanenburg, Halfweg, Spaarndam en Spaarnwoude. Dat doen ze in het kader van de traditie De Raad Fietst.

Begonnen wordt bij dorpscentrum De Olm in Zwanenburg. Ze bezoeken daarna verschillende belangrijke punten van dit deel van de nieuwe gemeente Haarlemmermeer. Eindpunt van de fietstocht is dit jaar Het Gemaal.

juni 4, 2018

Deze week is de jaarlijkse collectie voor het Epilepsiefonds. Het gaat om een landelijke collecte, waaraan ook in Haarlemmermeer wordt deelgenomen.....

Deze week is de jaarlijkse collectie voor het Epilepsiefonds. Het gaat om een landelijke collecte, waaraan ook in Haarlemmermeer wordt deelgenomen.

Tientallen collectanten gaan vrijwillig langs de deuren om geld in te zamelen voor onderzoek en hulp aan mensen met epilepsie. Vorig jaar werd voor de 30ste keer landelijk gecollecteerd voor het Epilepsiefonds.

Tijdens de collecteweek toen gingen ruim 20.000 collectanten de straat op. En werd bijna 1 miljoen euro opgehaald.