MeerRadio
Kruisweg 1061
2131 CT Hoofddorp
T. 023-5555900
Hier adverteren?
Nu op MeerRadio:
MeerNL | 16:00 - 17:00
Share |

Jaarrekening H’meer geeft een positief saldo

Wethouder Derk Reneman (foto: Gemeente Haarlemmermeer)

Gemeente Haarlemmermeer heeft het financiële jaar 2017 afgesloten met een positief saldo van 7 miljoen euro.

Dit positieve resultaat wordt vooral veroorzaakt door verplicht toepassen van boekhoudregels van de rijksoverheid voor grondtransacties.

Wethouder Reneman gaf tijdens een persbijeenkomst aan dat hij niet gelukkig is met deze verplichting, omdat Haarlemmermeer de resultaten van grondtransacties pas wil nemen als alles is gerealiseerd.

Als de eenmalige herwaardering van de grondtransacties buiten beschouwing wordt gelaten, dan is het resultaat van het jaar 2017 een kleine plus.